inside
ONDERNEMING
Luftaufnahme Arbonia-Werk, Stribro (CZ)

Kwaliteit nauwkeurig tot in de puntjes Al meer dan 60 jaar...

Die Geschichte von Arbonia / Arbonia Loo im Wandel der Zeit

De mensen in de juiste betekenis van het woord "verwarmende oplossingen" bieden - dat was voor de beide oprichters van het merk Arbonia een bijzonder streven. Betrouwbaarheid, kwaliteitsbewustzijn, precisie, efficiency, betrouwbaarheid en innovatiekracht. Deze uitgangspunten werden de garantie voor het succes. Steeds weer optimaal daaraan voldoen is het fundament van onze onderneming.

Zo lukt het Arbonia continu en op hoog niveau aan de verwachtingen van de klanten in de publieke en commerciële sector te voldoen, de producten succesvol verder te ontwikkelen en voor de actuele en toekomstige markteisen gereed te zijn. Sinds de oprichting 60 jaar geleden volgt Arbonia een ambitieus doel: de nauwkeurige, perfecte oplossing, wanneer het gaat om verwarmen, koelen en ventileren . Met alle producten komt Arbonia dichter bij deze perfectie.

Kwaliteit en milieu Tot duurzaamheid verplicht!

De divisie verwarmingstechniek en sanitair van Arbonia AG baseert haar activiteiten op het principe van duurzaamheid. Met de toewijding voor kwaliteit, ecologie en veiligheid neemt de divisie haar verantwoordelijkheid voor wat betreft de verschillende partners en optimaliseert de voorwaarden voor de tevredenheid van de klanten en het economisch succes op langere termijn.

Ontwikkelingsdoelstelling zijn zuinige producten bij de fabricage en het latere gebruik. Wij streven naar een compromisloos voldoen aan de wensen en behoeften van onze klanten bij een hoge innovatiegraad en een betrouwbaar kwaliteitsniveau.

Alle medewerkers dragen gemeenschappelijk de verantwoordelijkheid voor onze producten en processen. Daarom stimuleren wij hen met verantwoordelijke taken en bevorderen doelgericht het bewustzijn voor onze processen, producten en diensten voor wat betreft de veiligheids-, milieu- en kwaliteitsaspecten. Het overeenskomstig gedrag van onze medewerkers realiseren wij in het bijzonder door goede informatie, instructie en opleiding. Door doelgerichte persoonlijke en vaktechnische ontwikkelingen realiseren wij teamgeest door de hiërarchie heen, inzetbereidheid, loyaliteit en uitstekende markt-, proces- en productkennis.

Onze producten, fabricagemethoden en werkprocessen geven wij zodanig vorm, dat de veiligheid en gezondheid van de medewerkers, klanten en gebruikers en het milieu geen gevaar lopen. De wettelijke voorschriften zien wij als minimumeisen. Samen met de autoriteiten en de nooddiensten stellen wij concepten, noodplannen en andere maatregelen op teneinde medewerkers, de omgeving en het milieu te beschermen.

Wij verplichten ons door vastleggen van doelstellingen en maatregelen tot continue verbetering van onze diensten en de effectiviteit van ons managementsysteem. Het bereiken van de doelstellingen en de resterende risico's analyseren wij regelmatig aan de hand van kengetallen op het gebied van kwaliteit, gezondheid, veiligheid en milieubescherming.

In de zin van een geïntegreerd ressourcemanagment registreren en analyseren wij voortdurend onze materiaalstromen. Daarop baserend nemen wij constant maatregelen voor het verbeteren van de materiaalefficiency en het recyclagepercentage en voor het verminderen van de hoeveelheid afval en het energieverbruik. Het afval wordt aan de hand van een afvalverwerkingsconcept afgevoerd.

Onze contractpartners over de gehele toevoer- en afvoerketen vragen wij, onze normen op het gebied van kwaliteit, gezondheid, veiligheid en milieubescherming aan te houden en wij ondersteunen hen daarbij.

Zekerheid U bent voor ons belangrijk.

Veiligheid is voor Arbonia ten gunste van onze klanten van grote betekenis.
Arbonia heeft daarom het gamma van bevestigingen van de radiatoren conform VDI 6036 aangepast. De norm VDI 6036 is een tool van de PrSG en definieert de minimale eisen van de radiatorbevestigingen. Met de nieuwe ontwikkeling/optimalisatie van de Arbonia-bevestigingen zijn deze conform de richtlijnen en voldoen aan de actuele stand van de techniek. Naast de hoge veiligheid omvat het actuele Arbonia-bevestigingsprogramma ook duidelijke voordelen voor eenvoudige, snelle montage en tijd- en kostenbesparende combinatiemogelijkheden.

Piktogramm Garantie / Sicherheit

Evenementenkalender Beurzen, evenementen & meer...

Het merk Arbonia Kennis, ontdekken, beleven.

Icon: Wissen
Icon: Erkunden
Icon: Erleben